Почистващи препарати за хранителната промишленост

Професионалните почистващи препарати и дезинфектанти за хранителната промишленост са произведени по специална формула в Германия, като всеки вид е предназначен за почистване или дезинфекция на различни видове повърхности.